ამავ წლის აგვისტოდან იურიდიული პირებისათვის და კმერციული დაწესებულებებისთვის სავალდებულო ხდება სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების დამონტაჟება.

ამავ წლის აგვისტოდან იურიდიული პირებისათვის და კმერციული დაწესებულებებისთვის სავალდებულო ხდება სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების დამონტაჟება.

ამავ წლის აგვისტოდან იურიდიული პირებისათვის და კმერციული დაწესებულებებისთვის სავალდებულო ხდება სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების დამონტაჟება.

ამავ წლის აგვისტოდან იურიდიული პირებისათვის და კმერციული დაწესებულებებისთვის სავალდებულო ხდება სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების დამონტაჟება.

ამავ წლის აგვისტოდან იურიდიული პირებისათვის და კმერციული დაწესებულებებისთვის სავალდებულო ხდება სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების დამონტაჟება.