ჩვემი ძირითადი პრიორიტეტები და მიმარტულებები არის ხანძარსაწინაამღდეგო სისტემები და პრევენციული ღონისძიებების კომპლექსი ადამიანების, საწარმოების და ორგანიზაციების სახანძრო უსაფრთხოებით უზრუნველყოფაში და ასევე ტექნიკური კონტროლი და სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მომსახურეობა.

ჩვენ ვაწარმოებთ სახანძრო და დაცვის სისტემების  პროექტირებას, მონტაჟს, შემდგომ მომსახურეობას. ვაწარმოებთ სახანძრო რისკების ანალიზს, შენობა-ნაგებობების კატეგორირებას და ვუზრუნველყოფთ სახანძრო უსაფრთხოების ზომების სწავლებას, შესაბამისი ტრეინინგების ჩატარებას.

ვაწარმოებთ საევაკუაციო გეგმების შემუშავება-მომზადებას და ასევე გთავაზობთ კონსულტაციებს სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში.

სახანძრო უსაფრთხოება:

 • ავტომატური სახანძრო სიგნალიზაცია - პროექტირება, მონტაჟი, მტექმომსახურეობა
 • ხანძარსაწინაამღდეგო პირველადი საშუალებები
 • საგანგებო სიტუაციის და სახანძრო ხმოვანი შეტყობინების სისტემა
 • ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემა
 • დაშვების კონტროლის სისტემა

სახანძრო უსაფრთხოების ტრეინინგების ჩატარება:

 • სახანძრო უსაფრთხოების ზომების სწავლება- სახანძრო ტექნიკური მინიმუმი

სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები:

 • სახანძრო სისტემების ტექნიკური მომსახურეობა
 • საევაკუაციო გეგმები - გეგმების შემუშავება-მომზადება
 • შენობა-ნაგებობების კატეგორირება რისკების და საშიშროებების მიხედვით
 • სახანძრო რისკების ანალიზი და შეფასება
 • შიდა წყლის სისტემის (ონკანების) შემოწმება - გამოცდა